علی خادمی قهرمان نخستین دوره مسابقات دوچرخه سواری شبانه جاده ای کشور در کرج

نخستین دوره مسابقات دوچرخه سواری شبانه جاده ای کشور به نام «جام رمضان» در شهر کرج برگزار شد. مسابقات دوچرخه سواری شبانه در جاده در سه ...

ادامه مطلب