دیدار سرپرست و دبیر محترم فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی از آکادمی ملی فراز

 با توجه به نیاز دوچرخه سواری حال حاضر ایران به دستگاه های آکادمیک و آنالیز اطلاعات به دست آمده و اصلاح زوایای دوچرخه سوار در ...

ادامه مطلب