کسب مدال طلای بانوان بزرگسال نخستین مرحله لیگ کشوری دوچرخه سواری کوهستان

کسب مدال طلای بانوان بزرگسال در اولین مرحله لیگ دوچرخه سواری کوهستان کشور  در اولین مرحله لیگ دوچرخه سواری کوهستان کشور ، مون...

ادامه مطلب

کسب مدال طلای زیر 23 سال در نخستین مرحله لیگ کشوری دوچرخه سواری کوهستان

کسب مدال طلای زیر 23 سال در اولین مرحله لیگ دوچرخه سواری کوهستان کشور  در اولین مرحله لیگ دوچرخه سواری کوهستان کشور ، محمدرضا...

ادامه مطلب

دیدار سرپرست و دبیر محترم فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی از آکادمی ملی فراز

 با توجه به نیاز دوچرخه سواری حال حاضر ایران به دستگاه های آکادمیک و آنالیز اطلاعات به دست آمده و اصلاح زوایای دوچرخه سوار در ...

ادامه مطلب