انجام تخصصی بایک فیت دوچرخه در فروشگاه فراز ( آکادمی ملی دوچرخه سواری فراز ) برای هر دوچرخه سوار متاسب با دوچرخه او امکانپذیر می باشد.

جهت هماهنگی و رزو با شماره 09901817945 تماس حاصل فرمایید.

 

بایک فیتینگ Bike Fitting

در آکادمی  ملی دوچرخه سواری فراز